6349600753582080 YOU WILL BUY IT MALL 【 美國🇺🇸Sani Stick強力水管去污棒(一套3盒) 】【截單日期: 31/5/2021】【預計到貨日: 下單後3-4星期】 #預購商品 #截單日期: 31/5/2021 #預計到貨日: 下單後3-4星期 美國🇺🇸Sani Stick強力水管去污棒(一套3盒) #基本係水管就用得 #除臭解淤塞 #有左佢唔駛搵渠王啦 ⭐神奇強力水管去污棒⭐ 輕輕鬆鬆就解決到屋企水管淤塞同異味等問題 👍👍 適用於廁所, 洗臉盆, 厨房水盆, 浴缸等等嘅 Product #: youwillbuyitmall-【 美國🇺🇸Sani Stick強力水管去污棒(一套3盒) 】【截單日期: 31/5/2021】【預計到貨日: 下單後3-4星期】 2022-05-07 Regular price: $HKD$75.0 Available from: YOU WILL BUY IT MALLIn stock