6184820935884800 YOU WILL BUY IT MALL 【🐔壹碗壹碟 - 麻油雞米粉🐔】【現貨】【預計到貨日: 下單後2-3日出貨】 #現貨 #預計到貨日: 下單後2-3日出貨 🐔壹碗壹碟 - 麻油雞米粉🐔 台灣獨特味道, 香港絕對搵唔到嘅 麻 油 雞 湯! 係男女強身嘅妙品呀 麻油+雞湯一試上癮 在家輕鬆就可以回味台灣風味👍🏻 採用台灣土雞、老薑及黑麻油,以傳統製法做出補身麻油雞湯,配搭台灣新竹米粉,輕鬆10分鐘上桌。 食用期限: Product #: youwillbuyitmall-【🐔壹碗壹碟 - 麻油雞米粉🐔】【現貨】【預計到貨日: 下單後2-3日出貨】 2022-09-28 Regular price: $HKD$128.0 Available from: YOU WILL BUY IT MALLIn stock